teaser image teaser image teaser image teaser image

Ropné a ekologické služby

Technológie:

 • kompletná dodávka technologických častí ČS na PHM
 • nádrže rôznej veľkosti a tvaru, výdajné stojany na PHM
 • čerpacie sústavy na PHM a oleje 
 • snímacie, meracie a vyhodnocovacie zariadenia
 • potrubné rozvody s indikáciou netesnosti
 • vložkovanie nádrží
 • rekuperácia pár
 • predelenie nádrží

Servisné práce:

 • čistenie a opravy skladovacích nádrží od PHM, olejov, tukov a mazív
 • čistenie palivových nádrží motorových vozidiel
 • servis výdajných stojanov na PHM
 • elektropráce a zámočnícke práce
 • litrovanie skladovacích nádrží 

Revízne práce:

 • skúšky tesnosti nádrží rôznych typov a tvarov
 • defektoskopické merania
 • kalibrácia (litrovanie) výdajných stojanov na PHM
 • elektrorevízne práce 

Stavebné práce:

 • projekčné a inžinierske práce
 • výstavba čerpacích staníc
 • rekonštrukcie vstupných šácht podzemných nádrží
 • úprava podlách skladov olejov
 • izolácie odolné ropným látkam
 • likvidácia ČS
 • likvidácia nebezpečného odpadu ropného pôvodu
 • poradenstvo